Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Chỉ - May Và Thêu
May Mặc - Nguyên, Phụ ...
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Thị Thu Hằng
Tel: 0986 289 976
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Bùi Xuân Tuấn
Giám Đốc
0903 465 912 - 0914.877.888

Nguyễn Thị Thu Hằng
KINH DOANH - 0986 289 976

-

Sản Phẩm

Chỉ may bao bì TAGS
Chỉ may bao bì TAGS
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ cuộn nhỏ mầu xanh
Chỉ cuộn nhỏ mầu xanh
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ may bao bì
Chỉ cuộn nhỏ các mầu
Chỉ cuộn nhỏ các mầu
Chỉ các mầu
Chỉ các mầu
Chỉ thêu
Chỉ thêu
Chỉ 20/2 mầu trắng
Chỉ 20/2 mầu trắng
Chỉ dệt chiếu nhựa
Chỉ dệt chiếu nhựa
Chỉ 20/3
Chỉ 20/3
Dây bó tiền ngành ngân hàng loại 60 sợi và loại 45 sợi
Dây bó tiền ngành ngân hàng loại 60 sợi và loại 45 sợi